Висновок лабораторії та результати досліджень
Посуд INDIVIDUAL® відповідає вимогам Регламенту (ЄС) № 1935/2004 Європейського парламенту і Ради від 27.10.2004 року та Регламенту № 10/2011 Європейської комісії про пластикові матеріали і вироби, призначені для контакту з продуктами харчування від 14.01.2011 року після змін та доповнень.